dr Zoran Stamenić, vanredni profesor

 

Lični podaci

Ime: Zoran 

Prezime: Stamenić 

Datum rođenja: 10.07.1961, Beograd , Srbija

Bračno stanje: oženjen, otac dvoje dece 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Obrazovanje

- 1989 Završen Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, na smeru Aerokosmotehnika

- 1992 Završene specijalističke studije na smeru Zavarivanje i odbranjena teza: “Analiza rasprostiranja i metoda približnog određivanja zaostalih napona kod ravne ploče posle zavarivanja”, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

- 1998 Završene poslediplomske studije na smeru Zavarivanje i materijali, odbranjena magistarska teza: "Uticaj površinskog ojačavanja "peskarenjem" na raspodelu zaostalih napona pri različitom stepenu savijanja termički obrađenih opružnih čelika" Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

- 2012 Odbranjena doktorska disertacija: "Istrazivanje uticaja geometrije i raspodele opterecenja na radnu sposobnost kardanovih vratila", Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Zaposlenje

1989 - 1991 Glavni konstruktor, PP Fantazija, projektovanje i ugradnja ugostiteljske i specijalne opreme. 

1991 - 1999 Stručni saradnik na Katedri za tehnologiju materijala Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivno učešće u nastavi i projektima. 

1999 – 2012 Asistent na Katedri za opšte mašinske konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivno učešće u nastavi i projektima. 

2012 – 2017 Docent na Katedri za opšte mašinske konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivno učešće u nastavi i projektima.

2017 – do danas Vanredni profesor na Katedri za opšte mašinske konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivno učešće u nastavi i projektima.

 

Nastavni predmeti koje predaje ili je predavao

Mašinski fakultet Beograd: 

Mašinski materijali (1991-1999), 

Mašinski elementi (1999 do 2005), 

Otpornost materijala-auditorne vezbe (2006)

Mašinski elementi 1 (OAS-MI), 

Mašinski elementi 2 (OAS-MI), 

Mašinski elementi 3 (OAS-MI),

Računarsko modeliranje mašinskih elemenata (OAS -ITM),

Osnovi konstruisanja, 

Konstruisanje M, 

Tehnički propisi i standardi, 

Reparacija mašinskih delova i konstrukcija, 

 

Univerzitet "Nikola Tesla" u Kninu (1994):

Mašinski materijali

 

Vojnotehnicka akademija VJ Beograd:

Mašinski elementi (2000-2007)

 

Funkcije na Mašinskom fakultetu:

Član komisije za uvođenje i odrzavanje informacionog sistema studentske sluzbe (1994-1997)

Član komisije za formiranje studentskog računskog centra - RCMF (1995)

Član komisije za propagiranje studija Mašinskog fakulteta (2003 do 2016) 

Član komisije za upis (2004 do 2009)

Predsednik Komisije za upis (2009)

Sekretar Katedre za Opšte mašinske konstrukcije

Član Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Predsednik Komisije za prezentaciju studija Mašinskog fakulteta (2018 do danas)

Član Komisije za upis (2018 do do danas)

 

Članstvo u akademskim organizacijama

- DIVK - Društvo za integritet konstrukcija 

- EMS - European Microscopy Society

- ADEKO - Asocijacija društva za mašinske elemente i konstrukcije 

- Srpsko tribološko društvo 

- Srpsko Društvo za mehaniku

 

Profesionalno iskustvo:

Specijalista iz oblasti: zavarivanje, zaostali naponi, nauka o materijalima, puzanje, produžetak radnog veka komponenti termoenergetskih postrojenja, ispitivanje materijala, konstruisanje mašina, Tehnički propisi i standardi u Mašinstvu.

Učešće na mnogogrojnim projektima, studijama i ekspertizama na polju ispitivanja zavarenih spojeva, rekonstrukcijama termoenergetskih postrojenja, procene preostalog radnog veka komponenti, analizama uzroka loma, ispitivanja materijala, poboljšanja i unapređenja konstrukcijskog rešenja reduktora, uležištenja itd. Organizator i predavač na mnogim seminarima u organizaciji Mašinskog fakulteta.

Član ekspertskog tima za mala i srednja preduzeća pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije.

Član ekspertskog tima pri Vladi Republike Srbije za pisanje Pravilnika o bezbednosti mašina.

Član ekspertskog tima pri Ministarstvu privrede, Vlade Republike Srbije za pisanje Pravilnika o obaveznoj kontroli kotrljajnih lezaja.

Član ekspertskog tima pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije za pisanje Nastavnog plana i programa za srednje teničke skole - smer Tahničar za reparaturu.

Član ekspertskog tima pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije za pisanje Nastavnog plana i programa za srednje teničke skole - smer Baravar-zavarivač - dualno obrazovanje.

 

Naučno iskustvo:

Učesnik na mnogobrojnim internacionalnim konferencijama iz oblasti zavarivanja, nauke o materijalima, zaostalim naponima, elektronske mikroskopije, mehanike loma, integriteta konstrukcija itd. Autor/ko-autor mnogobrojnih naučnih radova objavljenih u časopisima, monografijama i zbornicima radova sa konferencija.

 

Posebna znanja:

Izuzetno poznavanje računarske tehnike (obrade teksta, grafička obrada i kompjutersko oblikovanje, A-CAD, Catia, Solid Works, Solid Edge, 3D simulacije, izrada modela, 3D printing, animacija, baze podataka, komunikacioni programi, podizanje operativnih sistema …). Upoznat sa projektovanjem i održavanjem kompjuterskih mreža. Korisnik programa MOODLE- za učenje na daljinu. Avio modelar. Vozačka dozvola.

 

Strani jezici:

Dobro poznavanje engleskog jezika. Služi se ruskim.

 

Spisak radova dr Zorana Stamenica, dipl. inž. maš.

• V.Šijacki-Žeravcic, A.Markovic, Z.Stamenic: ”Case study of inlet pipeline-drum joint” , Proc. of ECF 9, EMAS, Varna, 1992, vol. 2, pp. 1305-1309, (kategorija: R54)

• A.Milosvljevic, V.Šijacki-Žeravcic, A.Markovic, P.Smiljanic, Z.Stamenic: “Fracture characteristic of casting alloys of AlSi11Cu3 type”, Proc. of ECF 9, EMAS, Varna, 1992, vol. 1, pp. 587-591,(kategorija: R54)

• V.Šijacki-Žeravcic, L.Bacanji, A.Ljevar, Z.Stamenic: “Case study of fracture dissel engine locomotive”, Proc. of ECF 9, EMAS, Varna, 1992, vol. 2, pp. 1277-1281,(kategorija: R54)

• V.Šijacki-Žeravcic, A.Milosavljevic, A.Bratic, A.Markovic, Z.Stamenic, D.Milanovic: “Karakteristika spojeva dobijenih reparaturnim zavarivanjem austenitnom elektrodom posle dužeg vremena eksploatacije”, Monografija Turbomašine, grejanje i klimatizacija, mašinski fakultet u Beogradu, 1992, pp. 215-225, (kategorija: R23)

• V.Šijacki-Žeravcic, A.Markovic, Z.Stamenic, D.Milanovic, P.Kneževic: "Creep damage occurance in an inter'superheated steam pipe after 90.000 hours of operation”, Fiziko-himicnaja mehanika materiala, Lavov, Ukraina, 1994, No 5, pp. 59-64, (kategorija: R52)

• Z.Stamenic, V.Šijacki-Žeravcic, A.Sedmak, A.Markovic: "Približno odredivanje zaostalih napona kod zavarene ravne ploce numerickom analizom”, Zavarivac, Beograd, No 3-4, 1992, pp 5-11, (kategorija: R71)

• Z.Stamenic: “Analiza rasprostiranja i približna metoda odredivanja zaostalih napona kod ravne ploce posle zavarivanja”, Specijalisticki rad, Mašinski fakultet u Beogradu, 1992, (kategorija R62)

• V.Šijacki-Žeravcic, R.Mitrovic, A.Markovic, Z.Stamenic, M.Radovic: “Influence of structural, constructional and tehnological faults on the ball bearing fracture”, Saopštenja Mašinskog fakulteta u Beogradu, No 2, 1994, pp 41-46, (kategorija R71)

• V.Šijacki-Žeravcic, A.Markovic, Z.Stamenic: "Fatigue crack propagation of sealing device”, ICMF XII, Miskolc, Hungaria, 1994, (kategorija R83)

• V.Šijacki-Žeravcic, S.Sedmak, M.Radovic, Z.Stamenic, D.Markovic: “Uticaj postavljanja ankera pri zavarivanju na raspodelu zaostalih napona i pojavu prslina u zavarenom spoju”, Zbornik radova sa medunarodnog savetovanja- Zavarivanje 94, 1994, (kategorija R54)

• V.Šijacki-Žeravcic, Z.Stamenic, A.Markovic: “Numerical simulation of residual stress distribution in welded plate and comparation with experimental data”, Abst.of papers of 25 years ISIM yubilee conference- Achivements and Perspectives considering welding and material testing, Timisoara, 1995, pp 30, (kategorija R83)

• V.Šijacki-Žeravcic, A.Markovic, Z.Stamenic, M.Mijailovic: “Odredivanje zaostalih napona u lopaticama turbine niskog pritiska”, Konf.sa medunarodnim ucešcem Mašinstvo za XXI vek, Novi Sad, 1995, (kategorija R83)

• V.Šijacki-Žeravcic, A.Milosavljevic, A.Markovic, Z.Stamenic, A.Bratic, D.Milanovic: "Microstructural characteristics of joints after repair welding with austenitic electrode after prolonged service”, Proc. of Con. On materials agening, Milano, 1995, (kategorija R54)

• V. Šijacki-Žeravcic, M. Radovic, A.Markovic, Z.Stamenic, D.Markovic: “Predlog kategorizacije oštecenja i grešaka otkrivenih replikacijom visokotemperaturno opterecenih zavarenih spojeva”, Zbornik radova sa medunarodnog savetovanja “Zavarivanje 96”, Beograd, (1996), pp.11-15 - R54.

• V. Šijacki-Žeravcic, A.Markovic, M. Radovic, Z.Stamenic, P.Kneževic: “Neki aspekti poboljšanja tehnologije završnog montažnog zavarivanja cevnih panela”, Zbornik radova sa medunarodnog savetovanja “Zavarivanje 96”, Beograd, (1996), pp.105-109 , (kategorija R54)

• A.Markovic, V.Šijacki-Žeravcic, Z.Stamenic: “Mikrostrukturne varijacije otkrivene skening elektronskom mikroskopijom visokolegiranih celika na bazi hroma”, Monografija povodom 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, (1996) , (kategorija R23).

• M.Radovic, V.Šijacki-Žeravcic, K.Kovacevic, Z.Stamenic: “SEM karakterizacija oštecenja na granicnoj površini mangan-sulfidnih ukljucaka i osnove kod 5,5Cr0,5Mo0,25V tipa”, Monografija povodom 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, (1996), , (kategorija R23).

• Z.Stamenic, R.Mitrovic, V.Šijacki-Žeravcic, A.Markovic: “Otkrivanje proizvodnih grešaka i eksploatacionih oštecenja kod kotrljajnih ležajeva pomocu skening elektronske mikroskopije”, Monografija povodom 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, (1996), , (kategorija R23).

• Šijacki Žeravcic V., Bakic G., Stamenic Z., Radovic M.: Simultanious Influence of Stress and Mictrostructure on Crack Appearance in Pressure Vessel."2nd International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF-2, Technical Univ. Brno, Czech Republic, (kategorija R83)

• Šijacki Žeravcic V., Stamenic Z., Radovic M., Mitrovic R., Bakic G.: Case Stady of Interheater Pipe Elements Failure. 2 nd International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF-2, Technical Univ. Brno, Czech Republic, 1998 (Kategorija R83)

• Šijacki Žeravcic V., Radovic M., Stamenic Z., Bakic G.: The Influence of Microstructure Variation on Turbine Blades Fracture. 2nd International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF-2, Technical Univ. Brno, Czech Republic, 1998 , (kategorija R83)

• Šijacki Žeravcic V., Stamenic Z., Radovic M., Bakic G., ?ukic M.: Hydrogen Embrittlement of the Furnace Walls Tubing. 2nd International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF-2, Technical Univ. Brno, Czech Republic, 1998 , (kategorija R83)

• Zoran Stamenic.: "Uticaj površinskog ojačavanja "peskarenjem" na raspodelu zaostalih napona pri različitom stepenu savijanja termički obrađenih opružnih čelika" , Magistarski rad, Mašinski fakultet u Beogradu, 1998, (Kategorija R62)

• Šijacki Žeravcic V. Stamenic Z., Milanovic D., Bakic G., Miloš ?., Matic M.: Nesvrsishodnost primene konvencionalnih metoda za kontrolni proracun materijala koji su proveli više od 70% svog radnog veka u eksploataciji. Preventivni inženjering, godina VII No1, Dunav Preving 1999. str. 49-55 (Kategorija R71).

• Plavšic N., Lazovic T., Stamenic Z.: Razaranje usled kontaktnog naprezanja, Kongres primenjene mehanike, Mašinski fakultet - Gradevinski fakultet, Beograd 2001, (kategorija R )

• Mitrovic R., Ristivojevic M., Stamenic Z.: Analiza uzroka havarije cevnog spoja sa oblim navojem. XXV majski skup održavalaca, Zbornik radova, Beograd 2002., str. 267-270

• Palvšic N., Lazovic T., Stamenic Z.: Vibraciona dijagnostika kotrljajnih ležaja, Zbornik radova, Knjiga 2, Naucno-strucni skup: Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, Jahorina 2002. str. 577-582, (kategorija R54)

• Šijacki Žeravcic V. Stamenic Z., Andelic B., Bakic G., Miloš ?., Milanovic D..: Znacaj i odredivanje zaostalih napona kod lopatica turbine niskog pritiska, Zbornik radova, Knjiga 1, Naucno-strucni skup: Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, Jahorina 2002. str. 243-248, (kategorija R54)

 

Spisak ekspertiza i studija Mr. Zorana Stamenica, dipl.inz.mas.

 

 

1991. Ekspertiza havarije na parovodu turbinskog postrojenja TE DRMNO izv. 12-01-12.04/91

1992. Izvestaj o ispitivanju uzroka havarije napojnih prestrujnih cevi Bloka 1, izv. 12-01-12.04/92

1992. Mišljenje o stanju parovoda sveže pare bloka 2 u TE Drmno, izv. 12-10-12.04/92

1992. Sistematizacija podataka iz izveštaja o povremenoj kontroli varova na toploj liniji medupregrejane pare sa mišljenjem o stanju zavarenih spojeva, izv. 12-11-12.04/92

1992. Preliminarni izveštaj o mogucnostima zamene dela parovoda medupregrejane pare izradenog od celika 14MoV63 sa niskolegiranim niskougljenicnim celikom 10CrMo910, izv. 12-12-12.04/92

1992. Mišljenje o elementima na liniji prestrujavanja izmedu pregrejaca pare 3 i 4 i elementima sveže pare koje treba podvrgnuti kontroli kvaliteta, izv. 12-07-12.04/92

1992. Izveštaj o oceni replika uzetih sa parovoda sveže i medupregrejane pare Bloka 5, izv. 12-08-12.04/92

1992. Odredivanje uzroka pojave razaranja na parovodu RB linije Bloka 3 u zoni vara RB0-42 sa mišljenjem o izvršenoj sanaciji, izv.12-13-12.04/92

1993. Mišljenje o stanju cevnih lukova 20 i 40 Bloka 2 i njihovoj daljoj upotrebljivosti, izv.12-15-12.04/93

1993. Proracun minimalne debljine zida cevnih lukova K21-21/1 i K30-30/1 i hladnih spusnih cevi, izv. 12-14-12.04/93

1993. Mišljenje o stanju i daljoj upotrbi segmenata prestujnog parovoda izmedu bifluksa i pregrejaca 3 i cevnog luka medupregrejaca pare K20 Bloka 2, izv. 12-12-12.04/93

1993. Izveštaj o stanju Bloka 3 prema dostavljenim replikama, izv. 12-08-12.04/93

1993. Preliminarni izveštaj o mogucnosti zamene dela parovoda medupregrejane pare izradenog od celika 14MoV63 sa niskolegiranim niskougljenicnim celikom 10CrMo910 i provera poljskog proracuna T racvi na istom delu parovoda, izv. 12-06-12.04/93

1993. Izveštaj o ispitivanju uzroka oštecenja ovesnog cevovoda, izv. 12-09-125.04/93

1993. Izveštaj o strukturi materijala prema dostavljenim replikama, izv. 12-04-12.04/93

1994. Analiza oštecenja i program kontrole, sanacije i dalje upotrebljivosti havarisanih poluga cekica mlina za ugalj, tipa DGS-100S, Babcock, izv. 12-02-12.04/94

1994. Izveštaj o mogucnosti zamene materijala za odredene pozicije i ocena njihove upotrebljivosti, izv. 12-03-12.04/94

1994. Analiza strukture na osnovu replika uzetih sa RB linije Bloka 1 sa mišljenjem, izv.12-07-12.04/94

1994. Mišljenje o stanju i daljoj upotrevbljivosti cevnih lukova K11 K15, K16, K40 parovoda tople medupregrejane pare, kao i kolena K5L6 i K2L9 prestrujnog parovoda pregrejaca, sa aspekta minimalne debljine zidova cevnih lukova, izv.12-11-12.04/94

1994. Odredivanje faktora istrošenosti materijala usled puzanja sa procenom preostalog radnog veka kolektora medupregrejane pare Blokova 1 i 2, izv.12-06-12.04/94

1994. Ispitivanje lopatica 290N i 290R, turbine niskog pritiska sa analizom dobijenih rezultata, izv. 12-12-12.04/94

1994. Studija o puzanju, izv. 12-14-12.04/94

1994. Mišljenje o stanju i daljoj upotrebljivosti prestrujnog parovoda pregrejaca Bloka 1 na osnovu proracuna i izvršenih ispitivanja, izv 12-13-12.04/94

1994. Ocena strukture materijala cevnih lukova prestrujnog parovoda pregrejaca na osnovu dostavljenih replika, izv. 12-09-12.04/94

1994. Ispitivanje uzroka oštecenja ekonomajzera Bloka 2, izv. 12-17-12.04/94

1994. Analiza strukture na osnovu replika uzetih sa RB linije bloka 2 sa mišljenjem, izv. 12-20-12.04/94

1994. Mišljenje o stanju vratila mlina za ugalj na osnovu dostavljenih replika, izv. 12-16-12.04/94

1994. Izveštaj o stanju materijala pregrejaca Bloka 3, izv. br. 12-01-12.04/94

1994.Tehnološki režimi izrade zupcanika za reduktore Z51, Z61 DG33A i NM33B2, izv. 12-05-12.04/94

1994. Mišljenje o stanju i ocena strukture materijala spusnih kotlovskih cevi TE Morava, izv. br. 12-08-12.04/94

1994. Ocena strukture materijala cevnih lukova K11 K15, K16, K40 parovoda tople medupregrejane pare, kao i kolena K5L6 i K2L9 prestrujnog parovoda pregrejaca na osnovu dostavljenih replika, izv. 12-10-12.04/94

1995. Analiza uzroka oštecenja membranskog cevnog luka isparivaca kotla bloka 3-TENT-A, na mestu obilaska gorionika ugljenog praha br. 36, izv. 12-08-12.04/95

1995. Studija o puzanju, RC linija, izv. 12-07-12.04/95

1995. Ocena stanja materijala i dalje upotrerbljivosti cevnih lukova parovoda tople medupregrejane pare kao i cevnih lukova K1-L6, K3-L6, K5-L6, K2-L9 i K2-L1 prestrujnog parovoda Pregrejaca bloka 1, izv. 12-04-12.04/95

1995. Ocena dalje upotrebljivosti cevnih lukova prestrujnog parovoda pregrejaca na linijama 11 i 12 izmedu pregrejaca 3 i 4 bloka 2, izv. 12-05-12.04/95

1995. Analiza stanja uzoraka cevi cevnog sistema kotla bloka 1 (I i II faza), izv. 12-12-12.04/95

1995. Ocena stanja materijala i dalje upotrerbljivosti cevnog luka 3 linije tople medupregrejane pare linije RB0 bloka 3, izv. 12-06-12.04/95

1995. Analiza izvršenih ispitivanja zavarenih spojeva i fazonskih komada RB linije blika 1, na osnovu dostavljenih replika, izv. 12-11.12.04/95

1995. Studija o ispitivanju uzroka loma lopatica drugog fluksa turbine turbonapojne pumpe na bloku 2, izv. 12-16-12.04/95

1995. Analiza rezultata ispitivanja replika, tvrdoce i debljine zidova na bloku 2, izv. 12-15.12.04/95

1995. Studija o stanju materijasla i daljoj upotrebljivosti kriticnih delova cevnog sistema Bloka 1 Termoelektrane Nikola Tesla B, izv. 12-01-12.04/95

1996. Procena stanja cevnih lukova prestrujnih parovoda pregrejaca, parovoda sveže i medupregrejane pare bloka2, TENT-A sa preporukom o daljoj eksploataciji, izv. 12-01-12.04/96

1996. Preliminarni izveštaj o stanju metala parovoda bloka 3, izv. 12-14-12.04/96

1996. Studija o stanju, uzrocima pojave oštecenja, daljoj upotrebljivosti bidona i tehnologiji reparaturnog zavarivanja, izv. 12-10-12.04/96

1996. Program kontrole i ispitivanja metala turbine bloka 1 TENT-A,izv. 12-06-12.04/96

1996. Proracun minimalne debljine zida cevi, za razlicite radne parametre, na RA liniji, bloka 2, izv. 12-08-12.04/96

1996. Analiza uzroka loma lopatica šestog reda II fluksa i devetog reda I fluksa turbine turbonapojne pumpe bloka 2 i ispitivanje uzoraka novih lopatica, izv. 12-09-12.04/96

1996. Proracun minimalne debljine zida cevi, komponenti RA i RB linija, blokova 3, 4 i 5 u funkciji radnih casova, izv. 12-15-12.04/96

1996. Ekspertiza uzroka havarije cevnog luka, i procena preostalog radnog veka prestrujnog parovoda, izv. 12-17-12.04/96

1996. Ispitivanje kvaliteta navarenih slojeva na vretenu stop ventila, izv. 12-11-12.04/96

1997. Analiza uzroka loma cevnih elemenata medupregrejaca 2, bloka 2, izv. 12-02-12.04/97

1997. Studija o stanju metala delova postrojenja TE Kostolac A, bloka 1, 100MW, kotla 5, sa mišljenjem o daljoj upotrebljivosti komponenti, izv. 12-09-12.04/97, sveska 1

1997. Studija o stanju metala delova postrojenja TE Kostolac A, bloka 1, 100MW, kotla 6, sa mišljenjem o daljoj upotrebljivosti komponenti, izv. 12-14 -12.04/97, sveska 2

1997. Ispitivanje dodatnog materijala za izradu stop ventila, izv. 12-03-12.04/97

1997. Odredivanje minimalno potrebne debljine parovoda u funkciji radnih sati, izv. 12-016-12.04/97

1997. Analiza materijala ploca za izradu poluga cekica mlinova DGS, izv. 12-10-12.04/97

1997. Program kontrole turbine bloka A2, izv. 12-08-12.04/97

1997. Analiza rezultata kontrole i ispitivanja metala turbine bloka A1 TENT-A, izv. 12-05-12.04/97

1998. Studija o daljoj upotrebljivosti cevnog sistema isparivaca kotla 6 na bloku B5, izv. 12-02-12.04/98

1998. Proracun minimalno potrebnih debljina zidova cevnih lukova i pravih deonica RA i RB linija u funkciji radnih casova na blokovima A3, A4 i A5, izv. 12-05-12.04/98

1998. Studija o stanju metala elemenata parovoda, bloka 1, 100MW, sa mišljenjem o daljoj upotrebljivosti, izv. 12-13-12.04/98

2002. Ispitivanja otkaza kotrljajnog ležaja elektromotora za pogon mlina u fabrici cementa „LAFARGE BFC” – Beocin, izv. 14.02-1001/2002

Go to top