dipl.inž.maš. Dragiša Skoko, laborant

Rodjen sam: 

11.05.1952 godine u Novoj Pazovi. 

 

Obrazovanje: 

Gimnaziju sam upisao 1967 godine u Staroj Pazovi matematički smer. Završio sam je 1971 godine. Iste godine upisujem Mašinski fakultet u Beogradu. Završio sam Mašinski fakultet smer motori. Radio sam diplomski rad kod prof.dr Vladana Đorđevića iz oblasti jednodimenzijskog strujanja fluida. Uz pomoć prof. dr Cvetka Crnojevića sam izradio instalaciju za verifikaciju parametara iz ove oblasti. Za diplomski rad sam dobio najveću ocenu. Instalaciju, izuzetno vrednu, sam poklonio katedri za Mehaniku fluida. Svi studenti, koji slušaju neki od kurseva sa ove katedre, rade laboratorijska merenja na ovoj instalaciji. Prvo zaposlenje mi je bilo u mašinskoj školi ,,Mihajlo Pupin,, u Inđiji. Predavao sam skoro sve tehničke predmete. 1992 sam osnovao privatnu firmu ,,Konstruktor,, a osnovna delatnost mi je bila konstrukcije mašina iz oblasti mehaničkih operacija. Samostalno sam projektovao, konstruisao i izradio 32 mašine. Zaposlen sam na Mašinskom fakultetu u Beogradu od 2ooo godine na katedri za Opšte mašinske konstrukcijeod, kao saradnik. Iste godine sam upisao Magistarske studije. Trenutno završavam Magistarski rad iz oblasti pneumatskog merenja kod prof. dr Cvetka Crnojevića. Angažovan sam kao asistent na predmetu Mašinski elementi kod prof. dr Miodraga Jankovića. Oženjen sam i imam dva sina. Živim u Novoj Pazovi.

Go to top