Poslediplomska nastava

Na poslediplomskom nivou Katedra za opšte mašinske konstrukcije svoju aktivnost je usmerila na usavršavanje kadrova u oblasti metoda od opšteg znacaja za razvoj mašinskih konstrukcija i izucavanja opštih fenomena u ovim konstrukcijama. To su naponska stanja, teorija razaranja i zamor, akumulacija oštecenja, verovatnoca razaranja, pouzdanost, vibracije i buka mašinskih elemenata i sistema, metode razvoja mašinskih sistema i dr. Specificne komponente mašinskih sistema od opšteg znacaja kao što su zupcanici i zupcani prenosnici, kotrljajni i klizni ležaj ev i, mašinski spojevi, spojnice i dr. su objekti istraživanja na koje se usmeravaju kandidati poslediplomskih studija i doktoranti. Na srpskom jeziku održava se nastava na magistarskim studijama prema nastavnom planu koji je prikazan u tablici 1 i na specijalistickim studijama koji je prikazan takodje u ovoj tablici. U tablici 2 dat je nastavni program magistarskih studija na engleskom jeziku. Pošto je broj studenata po pravilu mali nastava se uglavnom realizuje u neposrednom kontaktu sa kandidatima uz izradu seminarskih radova, diskusiju i pomoc u razjašnjavanju aktuelne problematike.

Nastavni plan magistarskih i specijalističkih studija Katedre za opšte mašinske konstrukcije na Srpskom jeziku profil Opšte mašinske konstrukcije

Za dodatne informacije obratite se katedri

 

   Magistarske studije Specijalističke studije
 Naziv predmeta

 Semestar

1           2            3           4

Semestar

1           2

 1. Merenja A  2       -
 2. Matematika (B+C)  2       -
 3. Teorija elastičnosti  2       -
 4. MK Teorija razaranja  2       -
 5. MK Optimizacija u konstruisanju              2       -
 6. MK Buka i vibracije mašinskih sistema              2       2
 7. MK Eksperimentalne metode u konstruisanju                     2
 8. MK Metode proračuna radne sposobnosti              2       2
 9. MK Posebna poglavlja*              2          4                    4
 10. MK Konsultacije sa kandidatom                                         3                    2
 U K U P N O ČASOVA  8          8          4              3  6           6

 

 

 

 

 

Login

Go to top