šifra predmeta: 2201 MAŠINSKI ELEMENTI

Mašinski elementi su prvi predmet u obrazovnom procesu u kojem se studenti susrecu sa rešavanjem realne problematike u oblasti mašinstva. Do tada stecena znanja iz mehanike, otpornosti materijala, mašinskih materijala, tehnickog crtanja i druga uvode se u realnu primenu. Ovaj predmet obuhvata i sticanje specificnih znanja koja se odnose na njegov opšti deo kao što su proracun stepena sigurnosti u odnosu na razlicita razaranja u radnim uslovima (nosivost, cvrstoca, radna sposobnost i vek trajanja ) ukljucujuci proces zamaranja i tribološke procese. U okviru ovog predmeta izucavaju se Mašinski elementi za vezu (Mašinski spojevi) koji obuhvataju navojne spojeve, zakovane, zavarene, presovane, žlebne, elasticne i druge spojeve. Drugo znacajno podrucje cine Mašinski elementi koji se odnose na mehanicke prenosnike od kojih su zupcasti najdetaljnije obradeni . Mašinski elementi za obrtno kretanje obuhvataju poglavlja o vratilima, osovinama, kliznim i kotrljajnim ležaj evim, zatim spojnicama (krutim, elasticnim, zglobnim, zupcastim, frikcionim i specijalnim). Cetvrtu grupu mašinskih elemenata cine Elementi za tecnosti i gasove u okviru koje se izucavaju cevi i cevni zatvaraci (armature). U okviru ovog predmeta studenti se najpre upoznaju sa opštom problematikom radne sposobnosti, a zatim i sa funkcijama, konstrukcijskim rešenjima i sa proracunom svakog od navedenih mašinskih elemenata. Proracun i konstrukcija mašinskih elemenata je osnovni sadržaj auditornih vežbi i projektnih zadataka koje studenti rade u okviru ovog predmeta. Na laboratorijskim vežbama studenti se upoznaju sa konstrukcijskim rešenjima i sa ispitivanjem radnih karakteristika mašinskih elemenata.

 

PLAN I PROGRAM ZA MASINSKE ELEMENTE

1. PROGRAM IZVODJENJA NASTAVE 

1.1 OPSTE

 

Predmet se predaje u III semetru 3+2 casa nedeljno i u IV semestru 3+3 casaa nedeljno. Ovaj predmet slusaju svi studenti druge godine studija

 

1.2 Program predavanja

1.2.1 III semestar (3 casa nedeljno)

1. Opsti deo

Opsti pojmovi o masinama i masinskim elementima. Projektovanje i konstruisanje masina i masinskih elemenata. Standardizacija. Tolerancije duzinskih mera, ISO sistem i njegova primena. Tolerancija naleganja verovatnoca ostvarene mere, slozene tolerancije.

2. Uticaj temperature na tolerancije i naleganja, tolerancije slobodnih mera i tolerancije oblika, polozaja i kvaliteta povrsina. Osnovne radne sposobnosti. Opterecenje masina i masinskih elemenata.

I graficki rad

3. Ponasanje masinskih delova pod uticajem statickih opterecenja. Vrste naprezanja. Koncentracija napona ideformacija. Elasticno i elasto-plasticno deformisanje.

4. Ponasanje masinskih delova pod dejstvom dinamickih opterecenja. Zamor materijala. Tipovi zamaranja. Wöhler - ova kriva. Faktor dinamicke cvrstoce. Smith-ov dijagram.

5. Spektri opterecenja i akumulacija zamornog ostecenja. Vek trajanja. Kontaktna naprezanja. Kriticni naponi i stepen sigurnosti.

I kolokvijum (tolerancije, opterecenje masinskih delova, naprezanja, koncentracija napona, zamor, kriticni naponi, slozeni i komponentalni stepeni sigurnosti)

6. Navojni parovi

Navoj i navojni spoj, kinematika navojnih parova. Opterecenja i naprezanja navojnih prenosnika

7. Stepen iskoriscenja. Opterecenja i naprezanja vijcanih veza. Radni i kriticni naponi navojnih parova. Stepen sigutnosti. 

II graficki rad

8. Pritezanje vijcanih veza. Deformacioni dijagram. Osiguranje vijcanih veza. Grupne vijcane veze.

9. Prenosnici

Osnovne karakteristike i parametri. Vrste prenosnika. Kinematika frikcionih prenosnika po tipovima prenosnika

10. Klizanje, proracun, materijali, primena frikcionih parova. Frikcioni varijatori. Remeni prenosnici. Osnovne karakteristike i parametri. Kinematika. Opterecenja, prijanjanje i klizanje.

II kolokvijum

11. Naprezanje i naponi u remenu, crvstoca i nosivost. Zupcasti prenosnici. Osnovne karakteristike, primena. Kinematika sprezanja zupcastih parova. Osnovni zakon sprezanja

12. Cilindricni evolventni zupcanici sa pravim zupcima, evolventa kruga, standardni profil, sprezanje evolventnih profila. Dodirnica, ugao dodirnice, debljina zubaca mera preko zubaca. Tolerancije zupcanika

13. Stepen sprezanja, interferencija i podsecanje. Cilindricni evolventni zupcanici sa kosim zupcima. Konicni zupcasti parovi.

14. Osnove sprezanja konicnih zupcastih parova. Hiperboloidni zupcasti parovi - evolventni i hipoidni. Puzasti parovi. Osnove sprezanja. Tipovi puzastih parova.

 

1.2.2 IV semestar (3 casa nedeljno)

1. Auditorna vezba: Zadaci iz kinematike i cvrstoce zupcastog prenosnika. Laboratorijska vezba: izrada  zupcanika na MAAG-ovom aparatu. Kontrola i identifikacija zupcanika. Samostalno resavanje zadataka: podela grafickih radova iz zupcastih prenosnika (III graficki rad)

2. Auditorna vezba : uputstvo za izradu grafickog rada iz zupcastih parova i zadaci iz cvrstoce zupcanika. Laboratorijska vezba: Cvrstoca zupcanika i raspodela opterecenja. Samostalno resavanje zadataka: Izrada zadatka iz zupcastih prenosnika

3. Auditorna vezba: primeri iz seme opterecenja vratila. Samostalno resavanje zadataka: izrada zadataka iz zupcastih prenosnika. Laboratorijska vezba: overa rezultata merenja i overa izvestaja

4. Auditorna vezba: primeri iz seme opterecenja vratila. Samostalno resavanje zadataka: III kolokvijum, pregled grafickih radova

5. Auditorna vezba: primeri iz proracuna vratila. Samostalno resavanje zadatka: III kolokvijum (popravni), pregled grafickih radova.

6. Auditorna vezba: primeri iz veza vratila i glavcina. samostalno resavanje zadatka: pregled grafickih radova. Pokazna laboratorijska vezba: Vratila i osovine

7. Auditorna vezba: Uputstvo za izradu grafickog rada iz vratila. Samostalno resavanje zadatka: izrada zadatka iz vratila

8. Auditorna vezba: uputsvo za izbor kotrljajnih lezajeva. Samostalno resavanje zadatka: izrada zadatka iz kotrljajnih lezajeva

9. Auditorna vezba: zadaci iz odredjivanja nosivosti i veka kotrljajnih lezajeva. Pokazna laboratorijska vezba: klizni i kotrljajni lezaji. Samostalno resavanje zadatka: pregled grafickih radova

10. Auditorna vezba: Primeri iz kliznih lezajeva. Samostalno resavanje zadatka: pregled grafickih radova

11. Auditorna vezba: Primeri iz spojnica. Samostalno resavanje zadatka: pregled grafickih radova

12. Auditorna vezba: Primeri iz opruga. Samostalno resavanje zadatka: IV kolokvijum. Pokazna laboratorijska vezba: spojnice i opruge.

13. Auditorna vezba: Izrada ispitnog zadatka. Samostalno resavanje zadatka: IV kolokvijum (popravni). Pokazna laboratorijska vezba: kaisni i lancani prenosnici i overa gafickih radova.

14. Auditorna vezba: Izrada ispitnog zadatka. Samostalno resavanje zadatka: Finalni pregled i overa grafickih radova.

 

STRUKTURA CASOVA VEZBI

Vrsta vezbi Broj studenata u grupi   Nedeljni fond  časova po grupi
    III semestar IV semestar
Auditorne 60 1 1
Samostalno resavanje zadataka 10 0.7 1.5
Laboratorijske vezbe 10 0.3 0.5
Ukupno   2 3

 

2. ISPIT

2.1 USLOVI ZA STICANJE PRAVA ZA POLAGANJE ISPITA

  • redovno pohadjanje nastave (predavanje i vezbe),
  • Polozena po dva kolokvijuma u svakom semestru,
  • Odbranjeni izvestaji sa laboratorijskih vezbi,
  • Odbranjeni graficki radovi,
  • Polozeni ispiti iz predmeta: Statika, Kinematika i Otpornost materijala,
  • Potpis nastavnika i/ili asistenta u indeksu.

2.2 NACIN POLAGANJA ISPITA

Zavrsno polaganje ispita se obavlja samo pismenim putem sa vremenom trajanja ispita od 3 sata i 30 minuta. U ukupnu ocenu ulaze i ocene sa odbrane grafickih radova i polozenih kolokvijuma.

 

3. LITERATURA

3.1 OSNOVNA LITERATURA

Veriga, S.:Masinski elementi I, Opsti deo, Masinski fakultet, Beograd, 1984, br.str. 237.

Veriga, S.:Masinski elementi II, Veze i spojevi, Masinski fakultet, Beograd, 1990, br.str. 218.

Veriga, S.:Masinski elementi III, Prenosnici, Masinski fakultet, Beograd, 1993, br.str. 207.

Ognjanovic, M.: Masinski elementi, Naucna knjiga, Beograd, 2011, str. 501.

Krsmanovic, V., Mitrovic, R.: Klizni i kotrljajni lezaji, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1989, br. str. 180.

 

3.2 Pomocna literatura

Plavsic, N., Ristivojevic, M., Mitrovic, R., Rosic, B., Subic, A.: Masinski elementi, Prirucnik za vezbe, Masinski fakultet, Beograd, 1991, br. str. 192.

Plavsic, N., Ristivojevic, M., Mitrovic, R., Rosic, B., Jankovic, M., Obradovic, P.: Zbirka ispitnih zadataka, Masinski fakultet, Beograd, 1999, br. str. 130.

Savic, Z., Ognjanovic, M., Obradovic, P., Jankovic, M.: Masinski elementi, Praktikum za vezbe, Masinski fakultet, Beograd, 1992, br. str. 240

 

3.3 Dopunska literatura

Savic, Z. i grupa autora: Inzenjersko masinski prirucnik, knjiga II, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987, br. str. 300.

Plavsic, N., Sijacki-Zeravcic, V., Stamenic, Z.: Tablice masinskih materijala, profila, limova i zice, Masinski fakultet, Beograd, 2004, br. str. 167, ISBN 86-7083-397-2.

 

Login

Go to top