Ovde ćete pronaći spisak kompletne literature potrebne za ispite i vežbe u okviru dodiplomske nastave kao i objavljenih radova zaposlenih na katedri za OMK.

   Masinski elementi - sveska I opsti deo, Slobodan Veriga, Masinski fakultet, Beograd 2004. godine
   Masinski elementi - sveska II veze i spojevi masinskih elemenata, Slobodan Veriga, Masinski fakultet, Beograd 2004. godine
   Masinski elementi - sveska III prenosnici,frikcioni prenosnici, zupcasti prenosnici, Slobodan Veriga, Masinski fakultet, Beograd 2004. godine
   Masinski elementi sa resenim primerima, podacima i zadacima za vezbe - autor Milosav Ognjanovic, Masinski fakultet, Beograd 2011. godine
   Klizni i kotrljajni ležaji - Vera Krsmanović, Radivoje Mitrović, Gradjevinska knjiga, Beograd 2004. godine
   Mašinski elementi priručnik za vežbe - N. Plavšić, M. Ristivojević, R. Mitrović, B. Rosić, M. Janković, P. Obradović, Mašinski fakultet, Beograd 2003. godine
   Mašinski elementi zbirka rešenih ispitnih zadataka - N. Plavsić, M. Janković, M. Ristivojević, R. Mitrović, B. Rosić, P. Obradović, Masinski fakultet, Beograd 2003. godine
   Tablice mašinskih materijala, profila, limova i žica- N. Plavsic, V. Šijački-Žeravčić, Z. Stamenić, Mašinski fakultet, Beograd 2004. godine, str. 167, ISBN 86-7083-397-2.
   Osnove konstruisanja zbirka resenih ispitnih zadataka - N. Plavsic, M. Jankovic, M. Ristivojevic, R. Mitrovic, B. Rosic, P. Obradovic, Masinski fakultet, Beograd 2004. godine
   Konstruisanje masina - Milosav Ognjanovic, Masinski fakultet, Beograd 2003. godine
   Cvrstoca i zaptivanje kucista pod pritiskom - monografija, Milosav Ognjanovic, Masinski fakultet, Beograd 1997. godine
   RASPODELA OPTERECENJA zupcasti parovi i kotrljajni lezaji - monografija, Mileta Ristivojevic, Radivoje Mitrovic, Masinski fakultet, Beograd 2002. godine
   Samopodmazujuca metalna porozna radijalna klizna lezista - monografija, Momcilo R. Jankovic, Masinski fakultet, Beograd 1999. godine
   Planetarni prenosnici unutrasnji cilindricni parovi - monografija, Bozidar Rosic, Masinski fakultet, Beograd 2003. godine
   Generisanje buke u masinskim sistemima - monografija, Milosav Ognjanovic, Masinski fakultet, Beograd 1995. godine
   Malociklusni zamor - monogarfija, Miodrag D. Jankovic, Masinski fakultet, Beograd 2001. godine
   Masinski elementi 1 - Zbirka zadataka, Tatjana Lazovic, Masinski fakultet, Beograd 2013. godine
   Masinski Elementi 1, Knjiga u pripremi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

Go to top