Sekcija downloads u okviru prezentacije sluzi da bi ste na što lakši način uradili svoje radove i naučili da radite tehničku dokumentaciju kada budete radili u firmi.

 

Srećno!

 

A4Sklopni.dwg Template sklopnog crteža urađenog u AutoCAD-u 2000 - format A4 papira ćirilični

A4Radionicki.dwg Template radioničkog crteža urađenog u AutoCAD-u 2000 - format A4 papira ćirilični

A3Sklopni.dwg Template sklopnog crteža urađenog u AutoCAD-u 2000 - format A3 papira ćirilični

A3Radionicki.dwg Template radioničkog crteža urađenog u AutoCAD-u 2000 - format A3 papira ćirilični

I grafički  Formular za izradu prvog grafičkog rada

uputstvoI  Kratko uputstvo pri izradi i proračunu prvog grafičkog rada  

II grafički  Formular za izradu drugog grafičkog rada

uputstvo II  Kratko uputstvo pri izradi i proračunu II grafičkog rada

III grafički  Formular za izradu trećeg grafičkog rada

uputstvo III  Kratko uputstvo pri izradi i proračunu III grafičkog rada

IV grafički  Formular za izradu četvrtog grafičkog rada

uputstvo IV  Kratko uputstvo pri izradi i proračunu IV grafičkog rada

I laboratorijska vežba  Formulari potrebni za izradu prve laboratorijske vežbe u laboratoriji (ucionica 154 )

uputstvo I l.v.  Kratko uputstvo pri izradi i proračunu prve laboratorijkse vežbe

III laboratorijska vežba  Formulari potrebni za izradu treće laboratorijske vežbe u laboratoriji (ucionica 154 )  

uputstvo III l.v.  Kratko uputstvo pri izradi i proračunu treće laboratorijkse vežbe

Uputstvo-graficki radovi  Uputstvo za izradu grafičkih (glavne napomene, kako generalno graficki treba da izgledaju)

Go to top