SEMINAR: REPARACIJA MEHANIČKIH I HIDRAULIČKIH KOMPONENTI 

 

Seminar je koncipiran tako da upozna ekipe inženjera iz privrede sa aktuelnostima iz ove oblasti. Posebna paznja je posvecena objasnjenju tipova oštećenja mašinskih delova sa posebnim osvrtom na zupčanike, načina reparacija, postupcima navarivanja, održavanja i proračuna hidrauličkih komponenti sa primerima iz prakse.

 

Predavači na Seminaru:

 

Prof. dr Radivoje Mitrović,

Prof. dr Mileta Ristivojević,

Mr Zoran Stamenić,

Prof. dr Svetislav Čantrak, 

Doc. dr Milan Lečić, 

Aleksandar Ćoćić, dipl.inž.maš.

 

TEME SEMINARA:

prof.dr Radivoje Mitrović 

Uvodne napomene

 

Prof.dr Mileta Ristivojević 

Regeneracija - opšti osvrt

 

Prof.dr Mileta Ristivojević

Zupčasti prenosnici snage - opšti osvrt

 

Prof.dr Mileta Ristivojević

Regeneracija zupčastih parova

 

Prof.dr Mileta Ristivojević

Identifikacija geometrije zupčanika

 

Prof.dr Mileta Ristivojević

Metode regeneracije zupčanika

 

Mr Zoran Stamenić 

Reparacija zupčanika - navarivanjem

 

Mr Zoran Stamenić

Kontrola zavarenih spojeva bez razaranja

 

Prof. dr Svetislav Čantrak

Osnove proračuna hidrauličkih komponenti

 

Doc. dr Milan Lečić

Merenje protoka u uljno-hidrauličkim komponentama

 

Aleksandar Ćoćić, dipl.inž.maš.

Osnove uljne hidraulike

 

Aleksandar Ćoćić, dipl.inž.maš.

Proporcionalna i servo tehnika u uljnoj hidraulici

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEMINAR: ODRŽAVANJE KOTRLJAJNIH LEŽAJA

 

Seminar je koncipiran tako da upozna ekipe inženjera iz privrede sa aktuelnostima iz ove oblasti. Posebna paznja je posvecena objasnjenju uzroka otkaza, sa primerima iz prakse.

 

Predavači na Seminaru:

 

Prof. dr Radivoje Mitrović,

Prof. dr Mileta Ristivojević,

Doc.dr Tatjana Lazović,

Mr Zoran Stamenić,

Dragiša Skoko, dipl.inž.maš. 

 

I predstavnici SKF comerce d.o.o. iz Beograda: Vladimir Radulović, dipl.inž.maš. i Vučko Vuković dipl.inž.maš.

 

TEME SEMINARA:

prof.dr Radivoje Mitrović 

Uvodne napomene “Bazna znanja iz oblasti kotrljajnih ležaja” 

 

prof.dr Mileta Ristivojević 

Analiza uticaja ležaja i uležištenja na rad zupčastih parova

 

Mr Tatjana Lazović 

“Identifikacija uzroka otkaza kotrljajnih ležaja”

 

Mr Zoran Stamenić 

“Uzroci otkaza kotrljajnih ležaja – nepravilna montaža/demontaža i zaostali naponi” 

 

Vladimir Radulović, dipl.inž.maš. Dragiša Skoko, dipl.inž.maš. 

“Značaj pravilne montaže i demontaže ležaja” 

 

Vladimir Radulović, dipl.inž.maš. 

“Značaj podmazivanja kotrljajnih ležaja"

 

Vučko Vuković, dipl.inž.maš 

“Osnovi vibrodijagnostike” 

 

Vučko Vuković, dipl.inž.maš 

“Savremene metode geometrijskog podešavanja mašina”

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEMINAR: Akreditovani seminar za stručno usavršavanje nastavnika u srednjim školama za predmete: 

 

MAŠINSKI ELEMENTI 

KONSTRUISANJE

ISPITIVANJE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA 

 

U martu (27.03.2004.) 2004. godine održan je prvi u nizu planiranih seminara za usavršavanje profesora sredjnih škola akreditovan od strane Ministarstva prosvete i sporta.

 

Akreditovani predavači na Seminaru:

 

Prof. dr Mileta Ristivojević,

Prof. dr Radivoje Mitrović,

Prof. dr Milosav Ognjanović,

Prof. dr Božidar Rosić,

Prof.Dr Aleksandar Marinković,

Doc.dr Tatjana Lazović,

Mr Zoran Stamenić,

Dr Milovan Živković,

Login

Ko je na mreži: 8 gostiju i jedan član

Posetioci
5
Članci
53
Broj pregleda članaka
1663957
Go to top